รับสมัคพนักงาน หลายตำแหน่ง

พนักงานทำอาหาร 2 ตำแหน่ง
พนักงานเสริฟ (หญิง) 3 ตำแหน่ง
พนักงานแคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง

Gold Curry Bangkok
Sukhumvit siu39
087-595-1365

stuff